Αγαπητοί φίλοι,

Στο group General Discussion στην ιστοσελίδα μας έχει ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Οι απόψεις και ιδέες σας για το ρόλο και το μέλλον του συνδέσμου είναι πολύ σημαντικές και παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε στη συζήτηση αυτή. Έχετε πρόσβαση αφού εγγραφείτε ως μέλη στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα για την πρόσβαση σας στη συζήτηση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Δημήτρη Καολή στο 99446132.

Χαράλαμπος Γιαννακκαράς

Πρόεδρος ΔΣ