Υποτροφίες για το EFOMP School for Medical Physics Experts Prague, Summer 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα πιο κάτω ενδιαφέρουν όσους θα παρακολουθήσουν το πιό πάνω πρόγραμμα. Μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο της EFOMP πετύχαμε να περιληφθούν και υποψήφιοι από την Κύπρο για διεκδίκσηση υποτροφίας στο πιο πάνω πρόγραμμα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης από την Κύπρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της EFOMP έχουν τα μέλη του NMO (δηλαδή του CAMPBE).

Για την υποβολή των αιτήσεων επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.  Παρακαλώ τους ενδιαφερόμενους  να το διαβάσουν προσεκτικά ώστε να αποστείλουν μια ορθά συμπληρωμένη αίτηση. Το χρονικό περιθώριο που μας έχει δοθεί (κατ’ εξαίρεση για την Κύπρο) είναι μέχρι τις 14 Απριλίου 2013 .

 

Χαράλαμπος Γιαννακκαράς

Εκπρόσωπος CAMPBE στην EFOMP